Трійця

From Християнство уДома
Jump to navigationJump to search


Особи-імена-свідки Бога[edit | edit source]

Християнство сповідує однобожжя. Немає логічної суперечності в тому, що один Бог проявив Себе людям у трьох особах, як немає суперечності в тому, що у Бога не одне відоме людям ім'я, а декілька.

Християни нарахували три особи, а не дві, не чотири, тому що в один і той же момент Бог з'являвся людям начебто з трьох незалежних місць. Складалося враження, що Бог розмовляє Сам Собою із Собою. Як написано: Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово й Святий Дух, і ці Троє Одно.

Ієрархія в Трійці[edit | edit source]

Ісус завжди говорив, що Він слухняний Отцю. Тобто Бог-Слово ставить Себе нижче Бога-Отця.

Ісус заборонив хулу на Святого Духа навіть більше, ніж на Себе. Тобто Бог-Син поставив у певному смислі Бога-Духа вище Себе. Матвій цю заборону Ісуса виклав у дещо глибшому смислі: Тому то кажу вам: усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на Духа не проститься!

Після воскресіння Бог-Отець поставив Бога-Сина вище за все і всіх на небі та на землі.

в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа[edit | edit source]

Навіть після воскресіння дотримуються наступної послідовності осіб Бога: Отець, Син, Дух: ...христячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.

Провокативність[edit | edit source]

Поняття "Трійця" провокативне.

Є згадування слова "три" в Першому посланні апостола Iвана 5:7-8 - Бо троє свідкують на небі: Отець, Слово й Святий Дух, і ці Троє Одно. І троє свідкують на землі: дух, і вода, і кров, і троє в одно. Нечіткості у вірші:

  • перелічується три свідки на небі, але не стверджується, що їх ТІЛЬКИ три;
  • порівнюється свідчення Трьох осіб Бога на небі зі свідченням трьох стихій на землі, що зменшує врочистість проголошення Трійці;
  • Ісус Христос не згадується прямим ім'ям, а через загальніше ім'я "Слово";
  • також є думка, що слова "Отець, Слово й Святий Дух, і ці Троє Одно" відсутні в оригіналі Нового Заповіту та є інтерполяцією.

Парадоксальне означення Трійці[edit | edit source]

Хоча головний висновок з цього вірша чіткий - Бог-Отець, Бог-Слово та Бог-Святий Дух - окремі особи та єдині. Це і є означення поняття Трійці.

Ця чітка нечіткість дратує іудаїзм та мусульманство.

Тому часто у відповідь на закиди, християнство піднімає поняття Трійці як догму, що відрізняє християнина від іудея або мусульманина. Поняття Трійця пояснює те, що Ісус Христос - це Бог і те, що Дух Святий - це також Бог.

Недолугість поняття Трійця[edit | edit source]

Християнські богослови вперше використали слово «Трійця» у II столітті

- чтобы объяснить язычникам христианское учение, сначала буквально, а потом в духе трактуем Библию.

  1. Троица - это не библейское понятие, то есть буквально НЕТ такого слова в Библии. Вы не найдете такого или подобного слова в Библии. Трактуя в духе, конечно, есть слово "три", например, в 1-ом послании Ионна 5:7 "Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино." - но это не слово "Троица". А просто "три свидетеля". Например, я уверен, что архангел Михаил очень даже един с Богом, который есть его Отец как Отец духов. Но ангелы сатаны не есть едины с Богом, что тоже понятно. То есть есть три свидетеля, а также есть много других свидетелей, связанных между собой сложными отношениями. Выдуманное понятие "Троица" разрушает объективную сложность и ставит спорящих о Троице в выдуманные рамки...
  2. Понятие Троица порождает ложную уверенность в том, что Отец, Сын и Дух вместе формируют отдельную сущность. Нет, вместе они не отделены от всего, что Нетроица, забором. Потому что нет понятия Троица и нет забора вокруг Троицы. Отец, Сын и Дух - едины, связаны, возлюблены, но вместе они не создают новой сущности. Потому что Троица - это не Бог, Троица - это выдумка.
  3. Был случай с Сыном, когда Он отделился от Отца. И Бог был не един. Через три дня Отец восстановил единство и воскресил Сына, то есть создал Его заново. Если бы понятие Троица существовало, то на протяжении трёх дней Троицы не было бы, что очень странно. Какой в ней смысл, если она может исчезнуть и явиться снова, а мир не заметил, и в Библии об этом ни слова?
  4. Описания отношений между Отцом, Сыном и Духом разбросаны по всей Библии, также в Танахе прекрасно представлены отношения между Отцом, Духом и Сынами Божиими, Ангелами, сатаной и т.д. Это детально разжевано во всяких талмудах (перевод Фримы фильтруем).
  5. Все, дальше только логика.

Вывод - забывайте слово "Троица" - это пропагандистский лозунг.

Під словом Трійця мається на увазі "Три єдиних свідки"[edit | edit source]

"Трійця" - це пароль. Якщо людина каже, що вірить у Трійцю, то вона або сліпо вірить у християнство по молодості духа, або розуміє що "Трійця" - це пароль для конспірації. Іудей скаже, що не вірить у Трійцю, боячись стати ідолопоклонником.

Аналогії[edit | edit source]

Людина у шлюбі[edit | edit source]

Створена за образом та подобою Бога.

Людина створена ієрархічно та послідовно: спершу Чоловік, потім його Дружина. Дружина "народилася" із чоловіка. Людиною називається сукупність із Чоловіка та Дружини у шлюбі.

Отже, можна порівняти Бога-Отця із Чоловіком, Бога-Слово із Дружиною, Бога-Духа із їхнім коханням. Така людина є вічна, бо народжує дітей.

Також Іудаїзм підтверджує існування людини як сукупності чоловіка та дружини у шлюбі.

Людина як дух, душа та тіло[edit | edit source]

Можна порівняти Бога-Отця із тілом, Бога-Слово із душею, Бога-Духа із духом людини.

Бог як тіло[edit | edit source]

Можна порівняти Бога-Отця із головою, Бога-Слово із руками, ногами, Бога-Духа із тулубом.

аналогії в науці[edit | edit source]

  • html, css, javascript. javascript може виключатися у броузері

Припущення про тимчасовість Трійці[edit | edit source]

Уявлення про Бога як про єдність ТІЛЬКИ трьох осіб ускладнює розуміння ролі Божих Анголів та християн, які усиновлені Богом та є сестрами та братами Бога-Слова. Також Ісус сказав про Свою матір: Бо хто Божу волю чинитиме, той Мені брат, і сестра, і мати. Це ще більше ускладнює розуміння сімейних стосунків у Трійці.

Оскільки після кінця світу поняття шлюбу, дружини, чоловіка, дітей втратять теперішнє значення а також відбудеться шлюб Церкви та Ісуса Христа, то виникає припущення, що поняття Трійці теж отримає новий смисл.